خوشخند وب سرشار از کاریکاتورها و تصاویر زیباست که در جای خود می تواند مفید نیز باشد با گشایش بخش کاریکاتور در خبرگزاری فارس، سیل گسترده ای از کاریکاتورها به دنیای وب راه پیدا کرد اما این خبرگزاری به مرور بخشهای قدیمی این کاریکاتور ها را از روی سایت خود بر می دارد هدف از این وبلاگ بازنشر این تصاویر و ایجاد منبع مناسب برای آرشیو این کاریکاتور هاست. در این وبلاگ سعی شده اصل حقوق تولید کننده رعایت شود تصاویر ویرایش نشده و تا حد امکان نام منبع و کاریکاتوریست درج می شود شروع به کار وبلاگ: تیر ماه 1392 khoshkhand.ir http://www.khoshkhand.ir 2020-09-17T16:21:02+01:00 text/html 2014-07-31T15:46:55+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی تک‌تیرانداز رژیم صهیونیستی به قتل ۱۳ کودک فلسطینی فقط در یک روز افتخار می‌کند http://www.khoshkhand.ir/post/307 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i60.tinypic.com/2hdo02a.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-31T07:41:13+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی تنگه هرمز - سپاه http://www.khoshkhand.ir/post/306 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://i58.tinypic.com/inhi83.jpg" alt=""></div> text/html 2014-07-27T06:00:01+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی غزه زیر آتش http://www.khoshkhand.ir/post/305 <div align="center"><img src="http://i58.tinypic.com/2z8vprb.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="864" hspace="0" vspace="0" width="612"><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/dwdtas.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="856" hspace="0" vspace="0" width="606"><br><br><img src="http://i61.tinypic.com/333yfza.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="726" hspace="0" vspace="0" width="608"><br><br><img src="http://i58.tinypic.com/xek4sn.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="1098" hspace="0" vspace="0" width="600"><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/2zp09dw.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="661" hspace="0" vspace="0" width="608"><br><br><img src="http://i59.tinypic.com/2vttbnt.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/flg67o.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/jh4sh3.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="692" hspace="0" vspace="0" width="489"><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/huq04m.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="823" hspace="0" vspace="0" width="513"><br><br><img src="http://i61.tinypic.com/33a8oci.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="741" hspace="0" vspace="0" width="525"><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/20idzcx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><img src="http://i61.tinypic.com/35a3m7q.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="816" hspace="0" vspace="0" width="578"><br><br><img src="http://i58.tinypic.com/dy6hy1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/wk4842.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/j6hboz.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="328" hspace="0" vspace="0" width="526"><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/egxr7s.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="376" hspace="0" vspace="0" width="502"><br><br><br><img src="http://i61.tinypic.com/2r44bqo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="959" hspace="0" vspace="0" width="620"><br><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/5f3rt1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="1097" hspace="0" vspace="0" width="627"><br><br><br><img src="http://i59.tinypic.com/33vzrk2.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="623" hspace="0" vspace="0" width="623"><br><br><br><img src="http://i61.tinypic.com/rrpa9g.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="422" hspace="0" vspace="0" width="632"><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/2rrs60x.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="885" hspace="0" vspace="0" width="617"><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/11mdk5h.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/vskfhd.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/s64q9w.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="863" hspace="0" vspace="0" width="622"><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/2vv85lx.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="370" hspace="0" vspace="0" width="572"><br><br><br><img src="http://i59.tinypic.com/14sh9gn.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="349" hspace="0" vspace="0" width="559"><br><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/npnymh.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/121v4na.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/s5izk1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img src="http://i60.tinypic.com/53l92t.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="626" hspace="0" vspace="0" width="629"><br><br><br><img src="http://i57.tinypic.com/ab1iit.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="853" hspace="0" vspace="0" width="604"><br><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/4pvxjd.gif" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><br><img src="http://i62.tinypic.com/33lgs61.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="988" hspace="0" vspace="0" width="640"><br><br><br><img src="http://i59.tinypic.com/2rrt7ps.png" alt="" align="bottom" border="0" height="771" hspace="0" vspace="0" width="598"><br></div> text/html 2014-07-21T07:34:14+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/304 <img src=" http://i58.tinypic.com/nmhzjr.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-21T07:32:15+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/302 <img src=" http://i60.tinypic.com/s32hjo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-21T07:31:20+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/301 <img src=" http://i60.tinypic.com/157htax.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-21T07:30:08+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/300 <img src="http://i57.tinypic.com/2iubyf7.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="650" hspace="0" vspace="0" width="650"> text/html 2014-07-21T07:26:07+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/299 <img src="http://i62.tinypic.com/qppe2d.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"> text/html 2014-07-21T07:23:15+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی فلسطین http://www.khoshkhand.ir/post/298 <img src="http://i60.tinypic.com/2d1mgig.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="624" hspace="0" vspace="0" width="624"> text/html 2014-02-18T14:21:56+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی اخبار ایران در کاریکاتور فارس 29 بهمن 92 http://www.khoshkhand.ir/post/295 <div align="center"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/29/13921129164100647_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br></div><div style="display: block;" id="phviewtitle" align="center">نگرانی های دولت در قبال تنش بورس ایران!/ کارتون: جواد تکجو<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/28/13921128164508895_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">حداقل حقوق 600 هزار تومان در سال 93/ کارتون: رضا باقری شرف<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/29/13921129161742199_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">اجرای مرحله دوم هدفمندی از ابتدای 93/ کارتون: طاهر شعبانی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/29/13921129163102177_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/29/13921129163100211_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br>فروش سیگار به زیر افراد 18 ساله ها ممنوع شد/ کارتون: جواد طریقی اکبرپور</div><br></div><br></div><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/28/13921128165713649_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">درآمد 48 هزار میلیاردی دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال 93!/ کارتون: جواد تکجو<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/28/13921128165105656_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">سریال سرزمین کهن بازبینی میشود!/ کارتون: فرهاد بهرامی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/29/13921129164854238_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">ادامه سرقت میراث فرهنگی ایران، بعد از چوگان/ اینبار نان لواش!/ کارتون: محمد کارگر‎<br><br></div><br></div><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/11/27/13921127170433369_PhotoL.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div style="display: block;" id="phviewtitle">عرضه بنزین یورو 4 از هفته آینده در تهران!/ کارتون: فرهاد بهرامی<br><br></div><br></div></div><div align="center"><br></div> text/html 2013-12-21T07:41:36+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی این کلیدی که شیخ آورده / به گمانم ز کشور چین است http://www.khoshkhand.ir/post/294 <p style="text-align: center;">از کرامات شیخ ما این است /&nbsp;&nbsp;وعده را داد و گفت سنگین است</p><p style="text-align: center;">***<br> این کلیدی که شیخ آورده /&nbsp;به گمانم ز کشور چین است</p><p style="text-align: center;">***<br> وعده هایی که می دهد حسنک /&nbsp;&nbsp;خیمه شب بازی دروغین است</p><p style="text-align: center;">***<br> بخشش حق ملت ایران /&nbsp;شاهکار خواص بی دین است</p><p style="text-align: center;">***<br> گر بگویی ز رانت خواری شان /&nbsp;&nbsp;غیر اخلاقی است و توهین است</p><p style="text-align: center;">***<br> حاصل کار قبلی حضرات /&nbsp;&nbsp;امر تعلیق و صلح ننگین است</p><p style="text-align: center;">***<br> آن امیر کبیر دیگر رفت /&nbsp;مجمع مصلحت خودش فین است</p><p style="text-align: center;">***<br> این گزارش نبود تهمت بود /&nbsp;&nbsp;نام آن افترا و توهین است</p><p style="text-align: center;">***<br> هر کسی دل به غرب می بندد /&nbsp;&nbsp;پشت او جایگاه خورجین است !</p><p style="text-align: center;">مرتضی رحیمی یگانه</p> text/html 2013-12-16T12:09:40+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی کاریکاتور فارس دوشنبه 25 آذر 1392 - Dec 16 2013 http://www.khoshkhand.ir/post/293 <div align="center"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924155701670_PhotoL.jpg" alt="توافقنامه ای که بزخور شد!/ کارتون: سجاد جعفری" title="توافقنامه ای که بزخور شد!/ کارتون: سجاد جعفری"><br><br><div class="plardescpane">توافقنامه ای که بزخور شد!/ کارتون: سجاد جعفری<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924155339910_PhotoL.jpg" alt="طرح کنگره آمریکا برای تغییر شرایط توافقنامه ژنو!/ کارتون: جواد تکجو" title="طرح کنگره آمریکا برای تغییر شرایط توافقنامه ژنو!/ کارتون: جواد تکجو"><br><br><div class="plardescpane">طرح کنگره آمریکا برای تغییر شرایط توافقنامه ژنو!/ کارتون: جواد تکجو<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924154430651_PhotoL.jpg" alt="یک مقام صهیونیستی: ایرانی ها برنامه اتمی خود را مخفی نگه می دارند و واقعیت را نمی گویند!" title="یک مقام صهیونیستی: ایرانی ها برنامه اتمی خود را مخفی نگه می دارند و واقعیت را نمی گویند!"><br><br><div class="plardescpane">یک مقام صهیونیستی: ایرانی ها برنامه اتمی خود را مخفی نگه می دارند و واقعیت را نمی گویند!<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924161258474_PhotoL.jpg" alt="افول قدرت آمریکا/ کارتون: محمدعلی خلجی" title="افول قدرت آمریکا/ کارتون: محمدعلی خلجی"><br><br><div class="plardescpane">افول قدرت آمریکا/ کارتون: محمدعلی خلجی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924161256929_PhotoL.jpg" alt="افول قدرت آمریکا/ کارتون: طاهرشعبانی" title="افول قدرت آمریکا/ کارتون: طاهرشعبانی"><br><br><div class="plardescpane">افول قدرت آمریکا/ کارتون: طاهرشعبانی<br><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div> text/html 2013-12-16T12:06:48+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی افراطی‌ها (گفت و شنود) دوشنبه 25 آذر 1392 - شماره 20666 http://www.khoshkhand.ir/post/292 <font size="2">گفت: رئیس مجمع تشخیص مصلحت گفته است؛ هدف مشترک افراطیون ایران و آمریکا برهم زدن توافق ژنو است.<br>گفتم: چرا درباره انتقادات مستندی که به متن توافقنامه ژنو وارد شده است پاسخی نمی‌دهند؟!<br>گفت: ایشان می‌گوید «اوباما هم در آمریکا از سوی افراطیون در رابطه با این توافقنامه در فشار است»!<br>گفتم: ولی خود اوباما و جان کری و وندی شرمن و سوزان رایس که طرف‌های اصلی مذاکره بوده‌اند، دبه درآورده و زیرآب توافق را زده‌اند!<br>گفت: با این حساب، رئیس جمهور، وزیر خارجه، مذاکره‌کننده ارشد و مشاور امنیتی آمریکا هم باید جزو افراطیون باشند!<br>گفتم: چه عرض کنم؟! شخصی که به میهمانی رفته بود، از طبقه پائین صدای آوازی شنید و به صاحبخانه گفت؛ عجب صدای مزخرف و نتراشیده و نخراشیده‌ای است! صاحبخانه گفت؛ صدای همسرم است و میهمان با دستپاچگی گفت؛ منظورم شعر آن است و صاحبخانه گفت؛ شعر آن را هم خودم ساخته‌ام! </font> text/html 2013-12-16T11:53:40+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی کاریکاتور فارس دوشنبه 25 آذر 1392 - Dec 16 2013 http://www.khoshkhand.ir/post/291 <div align="center"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923181519987_PhotoL.jpg" alt="سنگ اندازی آمریکادر مسیر قطار اجلاس 1+5 / کارتون: محمدعلی خلجی" title="سنگ اندازی آمریکادر مسیر قطار اجلاس 1+5 / کارتون: محمدعلی خلجی"><br><br><div class="plardescpane">سنگ اندازی آمریکادر مسیر قطار اجلاس 1+5 / کارتون: محمدعلی خلجی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/1392092316440672_PhotoL.jpg" alt="حضور 250 چچنی، از خطرناکترین و وحشی ترین اعضای گروه تروریستی(داعش) در اطراف شهر حلب/ کارتون: شاهین کلانتری" title="حضور 250 چچنی، از خطرناکترین و وحشی ترین اعضای گروه تروریستی(داعش) در اطراف شهر حلب/ کارتون: شاهین کلانتری"><br><br><div class="plardescpane">حضور 250 چچنی، از خطرناکترین و وحشی ترین اعضای گروه تروریستی(داعش) در اطراف شهر حلب/ کارتون: شاهین کلانتری<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923163113946_PhotoL.jpg" alt="دومین میمون فضانورد که با کاوشگر ایرانی به فضا پرتاب شده بود سالم به زمین بازگشت/ کارتون: مازیار بیژنی" title="دومین میمون فضانورد که با کاوشگر ایرانی به فضا پرتاب شده بود سالم به زمین بازگشت/ کارتون: مازیار بیژنی"><br><br><div class="plardescpane">دومین میمون فضانورد که با کاوشگر ایرانی به فضا پرتاب شده بود سالم به زمین بازگشت/ کارتون: مازیار بیژنی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924151618742_PhotoL.jpg" alt="شاهزاده سعودی: وضعیت مخالفان در سوریه دشوار است!/ کارتون: پیمان علیشاهی" title="شاهزاده سعودی: وضعیت مخالفان در سوریه دشوار است!/ کارتون: پیمان علیشاهی"><br><br><div class="plardescpane">شاهزاده سعودی: وضعیت مخالفان در سوریه دشوار است!/ کارتون: پیمان علیشاهی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924152021889_PhotoL.jpg" alt="برنج های آلوده توسط سازمان غذا و دارو معرفی شدند!/ کارتون: فرهاد بهرامی" title="برنج های آلوده توسط سازمان غذا و دارو معرفی شدند!/ کارتون: فرهاد بهرامی"><br><br><div class="plardescpane">برنج های آلوده توسط سازمان غذا و دارو معرفی شدند!/ کارتون: فرهاد بهرامی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924152605332_PhotoL.jpg" alt="بی اخلاقی دیپلماتیک آمریکایی ها!/ کارتون: رضا باقری" title="بی اخلاقی دیپلماتیک آمریکایی ها!/ کارتون: رضا باقری"><br><br><div class="plardescpane">بی اخلاقی دیپلماتیک آمریکایی ها!/ کارتون: رضا باقری<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/24/13920924154054835_PhotoL.jpg" alt="وزیر امور اقتصادی و دارایی: هم اکنون 3 میلیون نفر رسماً بیکارند!/ کارتون: محمد کارگر" title="وزیر امور اقتصادی و دارایی: هم اکنون 3 میلیون نفر رسماً بیکارند!/ کارتون: محمد کارگر"><br><br><div class="plardescpane">وزیر امور اقتصادی و دارایی: هم اکنون 3 میلیون نفر رسماً بیکارند!/ کارتون: محمد کارگر<br><br><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div> text/html 2013-12-16T11:51:59+01:00 www.khoshkhand.ir امید امیدی کاریکاتور فارس دوشنبه 25 آذر 1392 - Dec 16 2013 http://www.khoshkhand.ir/post/290 <div align="center"><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923162441206_PhotoL.jpg" alt="حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به عروسی ها در افغانستان و یمن!/ کارتون: محمدعلی رجبی" title="حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به عروسی ها در افغانستان و یمن!/ کارتون: محمدعلی رجبی"><br><br><div class="plardescpane">حملات هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به عروسی ها در افغانستان و یمن!/ کارتون: محمدعلی رجبی<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923161407533_PhotoL.jpg" alt="عریستان به کنفرانس صلح سوریه دعوت شد!/ کارتون: جواد تکجو" title="عریستان به کنفرانس صلح سوریه دعوت شد!/ کارتون: جواد تکجو"><br><br><div class="plardescpane">عریستان به کنفرانس صلح سوریه دعوت شد!/ کارتون: جواد تکجو<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923161139501_PhotoL.jpg" alt="سه هزار نفر با درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات فرار می کنند!/ کارتون: رضاباقری" title="سه هزار نفر با درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات فرار می کنند!/ کارتون: رضاباقری"><br><br><div class="plardescpane">سه هزار نفر با درآمدهای میلیاردی از دادن مالیات فرار می کنند!/ کارتون: رضاباقری<br><br><img src="http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1392/09/23/13920923155227177_PhotoL.jpg" alt="امیر علی اکبری، کشتی گیر ایرانی مادام العمر محروم شد!/ کارتون: بهروز فیروزی‎" title="امیر علی اکبری، کشتی گیر ایرانی مادام العمر محروم شد!/ کارتون: بهروز فیروزی‎"><br><br><div class="plardescpane">امیر علی اکبری، کشتی گیر ایرانی مادام العمر محروم شد!/ کارتون: بهروز فیروزی‎<br><br></div><br></div><br></div><br></div><br></div>